Kunnan tarkastuslautakunta arvioimassa

Tässä videossa sekä painotetaan kuntien tarkastuslautakuntien arviointiroolia että arvioidaan tarkastuslautakuntia toimijoina.

Tarkastuslautakunnasta säädetään kuntalaissa ja kunta päättää ratkaisunsa hallintosäännössä.

Kunnan tarkastuslautakunnan tehtäviä ovat:

  • arviointi
  • tilintarkastuksen järjestäminen sekä
  • muut valmistelutehtävät, kuten kuntalain 84 §:n mukaisten sidonnaisuusilmoitusten valvonta.

Manner-Suomen kuntien tarkastuslautakuntien jäsenmäärät vaihtelevat kolmesta kolmeentoista. Yli puolet kunnista pärjää viisijäsenisellä tarkastuslautakunnalla.

Käsittelen videossa myös:

  • kunnan tilintarkastajan tehtäviä
  • tarkastuslautakunnan riippumattomuutta sekä
  • tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan tiedonsaantioikeutta.

Koen, ettei monella kunnalla ole osoitettu riittäviä tarkastuslautakunnalle resursseja riippumattoman arvioinnin suorittamiseksi.

Jos olet kiinnostunut ulkoistamaan tarkastuslautakunnan sihteeri- ja valmistelutehtävät asiantuntevalle ja riippumattomalle taholle, ota minuun yhteyttä.

Suora linkki YouTube-videoon: https://youtu.be/vnrnhfs8KDM

Samankaltaiset artikkelit