GOUMA yrityksenä

Perustettu vuonna 2023.
Kotipaikka: Kouvola.

Kaksi liiketoiminta-aluetta

Lisäarvo jatkuva kehittyminen

Arvot

  • Lisäarvo – ainutlaatuisia ratkaisuja ainutlaatuisiin tilanteisiin.
  • Jatkuva kehittyminen – osaamisen kasautuva lisääminen.
  • Ennakkoluulottomuus – rakenteiden rakentamiseen ei tarvita rakenteita.

Motto: Tulevaisuus luodaan.

GOUMA Oy:n toiminta perustuu analyyttiseen ja täsmälliseen työotteeseen, jossa:

  • analysoidaan,
  • kehitetään,
  • selitetään,
  • ratkaistaan,
  • tiivistetään ja
  • esitetään

asioita selkeästi ja ymmärrettävästi.

Yritys välttää konsulttialalle tyypillisen jargonin, hehkutuksen ja liioittelun.

Analyyttinen kuntakehitys
Janne Tapola Gouman perustaja

Gouman perustaja

Janne Tapola

Janne Tapola on GOUMA Oy:n yrittäjä. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus sekä valtion- että kuntahallinnosta. Hän on toiminut monenlaisissa tehtävissä seitsemässä eri julkisorganisaatiossa. Hänen vahvuuksiaan ovat hallintomenettely, asiakirjavalmistelu, selvitystyöt ja yhteistyökysymykset. Hän on myös toiminut vuosia luottamushenkilörajapinnassa.

Tapolan virkanimikkeitä ovat olleet erityisesti: tarkastaja, ylitarkastaja, päihde- ja mielenterveyspalvelujen asumispalvelujohtaja, sosiaalisen kuntoutuksen palvelupäällikkö, päihdehuollon johtaja, kuntayhtymän johtaja, hallintopalvelupäällikkö ja hallintojohtaja. Virkaa toimittavana kunnanjohtajanakin hän on toiminut kesällä 2022.

On vaikea keksiä esimerkkiä kuntahallinnosta, johon Tapola ei olisi virkaurallaan törmännyt. Hän on vuosien ajan toiminut valmistelun ja päätöksenteon keskiössä luottamushenkilöiden ja henkilöstöorganisaation rajapinnassa. Työn tarkoituksena on ollut toimiva kanssakäyminen yhteisen asian eteen.

Tapolan suurin ammatillinen vahvuus on hallintomenettely, erilaiset asiakirjavalmistelut ja selvitystyöt sekä asioiden etenemistä edistävät neuvottelut. Viime aikoina hän on perehtynyt erityisesti hallintosääntötyöhön – muun arkisen hallintotyön ohessa.

Tapola aloitti päätoimisena yrittäjänä vuoden 2024 alusta.

Annetaan yrittäjän itsensä kertoa itsestään ja yhtiöstä:

Ota yhteyttä

Jätä yhteydenottopyyntö