GOUMA aikaansaajalle

Aikaansaja muutos

Aikaansaa muutos avullamme

Onnistuneessa tavoitteellisessa toiminnassa aikaansaadaan muutos. Siinä asetetaan tavoitteita ja laaditaan toimenpiteitä, kehitetään toimintasuunnitelmia sekä seurataan ja arvioidaan työn etenemistä.

Tunnetuin tavoitteellisen toiminnan mallinnus lienee SMART. Sen ja muiden mallinnusten tyypillinen ongelma on, ettei niissä erotella selkeästi:

 1. tavoitteen asettamista: miksi ja mitä tavoitellaan
 2. tavoitteiden toteutumiseen tarvittavien toimenpiteiden määrittämistä: miten tavoite saavutetaan
 3. varsinaista toimeenpanoa: mitä tehdään ja miten pitää toimia.

Tavoitteellisuuden kompastuskivet

Tavoitteellisuus ei toimi, ellei tunnisteta tavoitteen kolmea ilmenemismuotoa:

 1. Tavoitetila, jota muut tasot ilmentävät. Se edustaa ”isoa kuvaa” ja ohjaa valintoja.
 2. Mitattavasti saavutettavissa olevat tavoitteet.
 3. Tavoitteiden saavuttamisen mahdollistavat konkreettiset toimenpiteet, jotka ovat tekoja ja niiden yhdistelmiä.
Kun tavoitteellisuus ei toimi

Muutostyötäsi helpottava prosessi

Muutostyön tueksi ja asioiden aikaansaamiseksi GOUMA Oy on kehittänyt seurattavan prosessin: ”aikaansaamisen kaava”. Kaava on sovellettavissa sekä yksilön että ihmisjoukon, esimerkiksi yrityksenm toimintaan.

GOUMA Oy palvelee aikaansaajaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • luennot ja koulutus,
 • työkirja (tulossa),
 • fasilitointi, mentorointi ja konsultointi,
 • suunnitelmien auditointi sekä
 • kokonaisvaltainen muutostyön tuki aloituksesta tuloksiin.

Ota yhteyttä

Jätä yhteydenottopyyntö