Kunnanhallitus – huteja ja huomioita

Käyn tällä videolla läpi huteja ja huomioita Manner-Suomen 293 kunnan kunnanhallituksista hallintosääntöjen perusteella.

Kunnanhallituksissa on yhteensä 2.603 jäsentä. Joissakin kunnissa pärjätään pienemmillä kunnanhallituksilla kuin toisissa huomattavasti asukasmäärältään pienemmissä kunnissa.

Kunnissa on yhteensä parisen sataa hallintosäännössä määrättyä kunnanhallitusten jaostoa. Monessa kunnassa hallintosäännössä siirretään toimivaltaa jaoston asettamisesta kunnanhallitukselle, vaikkei laki tällaista mahdollista.

Kunnanhallitusten toimikuntia, joita lain mukaan ei tulisi hallintosäännössä käsitellä, on joitakin kymmeniä.

Pohdin myös joitakin kuntalain outouksia toimielinrakennetta koskien ja kertaan yleisperiaatteet sille, miten toimielinten paikat jaetaan.

Johtopäätökseni on, että kuntien rakenteissa olisi tällä tarkastelulla paljon korjattavaa aikaansaavan ja toimintakykyisen kunnan eteen. GOUMA Oy:ltä löytyy tukea ja apua tähän tarkasteluun.

Samankaltaiset artikkelit