Tätä enemmän: kuntien yhteistoiminta

Tarkastelen tässä videossa kuntien yhteistoimintaa. Kuntalain mukaan yhteistoiminnan muotoja ovat yhteinen toimielin, yhteinen virka, sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta ja kuntayhtymä.

Käytännössä lisäksi muu lainsäädäntö mahdollistaa sen, että kunta sopii toisen kunnan hoitavan jonkin sen viranomaistehtävän.

Käyn läpi yhteistoimintaa koskevia hallintosääntökirjauksia ja pohdin parempaa mallia, kuin mitä kuntaliitto asiassa tarjoilee.

Lopussa pohdin vielä hallitusohjelmaa ja maalaan uhkakuvia sen vaikutuksista kuntien yhteistoimintaan ja hankintoihin.

Samankaltaiset artikkelit